top of page

תקנון האתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ״ZOHAR ARIEL״

אנו מברכים את בחירתך לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.zohar-ariel.com (״האתר״).

האתר הוא חנות מקוונת לרכישת אופנת נשים ובין היתר, ביגוד, הנעלה, מטפחות, תכשיטים, אביזרי אופנה ועוד (״המוצרים״). כמו כן, האתר מספק מידע אודות המוצרים הייחודיים המוצעים לרכישה באתר לרבות מחירים, זמני אספקה וכיו"ב. הרכישה באתר נעשית באופן קל, נוח ומאובטח.

האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

 1. השימוש באתר:

  1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״את״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

  2. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  3. ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולשת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולשת אשר לא נרשמה לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.

  4. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 2. קניין רוחני:

  1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.

  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

  4. בתנאי שאת זכאית לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

 3. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

  1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם את מאמינה כי מידע או תוכן באתר מפר זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צרי קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

 4. הצהרות משתמש:

  1. בעת גלישה באתר, את מתחייבת ומצהירה כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעלת כשירות משפטית ואת מסכימה לתנאי התקנון; (5) לא תעשי שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשי שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

  2. האתר רשאי, למנוע מכל גולשת שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתה אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 5. פעילות אסורה באתר:

  1. אינך רשאית להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

  2. כמשתמשת האתר, את מסכימה שלא:

   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

   2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

   3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

   4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

   5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

   6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

   7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

   8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;

   9. להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

   10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

   11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

   12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;

   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

   16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

   17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

  3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 6. תוכן צדדים שלישיים:

  1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולשת בלבד, ועליה לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.

  2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

 

 1. ניהול האתר:

  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

 2. הרשאה לדיוור, ניוזלטר, מועדון לקוחות, פרסומים ופרסומת:

  1. גולשת שהשאירה פרטים באתר ומצורפת לרשימת הדיוור של האתר, מאשרת שימוש בפרטיה לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

  2. על גולשת שהשאירה פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

  4. בעת השארת הפרטים תתבקש הגולשת למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתה של הגולשת למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

  9. מובהר כי באפשרות מי שהשאירה פרטים להסיר עצמה בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסירה עצמה הנרשמת מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשמת דיוור ישיר כאמור.

  10. האתר רשאי לבטל את רישומה של גולשת לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולשת ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

   3. אם הופרו תנאי התקנון;

   4. אם נעשתה על ידי גולשת כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

   5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.

  11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למי שהשאירה פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

  12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  13. הגולשת מאשרת כי לא תהיה לה כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 3. סיום:

  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולשת את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 4. רכישה באתר:

  1. ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוח, קל ומאובטח.

  2. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

  3. בעת הזמנה באתר, את אחראית לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.

  4. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, את מתחייבת לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

  5. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

 5. מבצעים, הטבות והנחות:

  1. מעת לעת, האתר יציע לנרשמים לאתר מבצעים, הטבות והנחות שונות.

  2. האתר רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם או לעדכנם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

  3. האתר רשאי להגביל את ההנחות ו/או ההטבות שיוענקו רק עבור נרשמים לאתר, וכן להחריג קטגוריות מוצרים עליהם לא תינתן הנחה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  4. במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.

  5. למען הסר ספק, אלא אם ייקבע מפורשות אחרת בכתב, אין כפל הנחות ו/או מבצעים.

  6. ביטול ו/או החלפת מוצר שנרכש במבצע או עם הטבה או עם הנחה ייעשה בכפוף למדיניות הביטול שלהלן.

  7. שוברי מתנה ו/או שוברי פיצוי לא יהיה תקפים לשימוש ברכישת מוצרים במבצע ו/או בהנחה.

 6. רכישה באמצעות קוד קופון:

  1. האתר יהיה רשאי להפיק מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתו קודי קופון, אשר יעניקו הנחה בשיעור מוגדר בהתאם למידע שיפורסם יחד עם קוד הקופון ("קוד הקופון").

  2. קוד הקופון יהיה תקף לשימוש חד פעמי ולתקופה מוגדרת, לרכישה באתר בלבד. לא יתאפשר מימוש של קוד קופון יותר מפעם אחת לעסקה. לא ניתן להשתמש במספר קודי קופון בעסקה אחת.

  3. קוד הקופון לא יהיה תקף לשימוש ברכישת מוצרים במבצע ו/או הנחה.

  4. לא ניתן להמיר את קוד הקופון להנחה ו/או הטבה אחרת ו/או להחליפו בתמורה כספית.

  5. תוקפו של קוד הקופון יהיה מוגבל לזמן המפורט בפרסום הנלווה לקוד הקופון ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או בהודעת SMS כפי שנשלחו ללקוחה.

  6. קוד קופון שלא ינוצל במסגרת התוקף שניתן לו, יתבטל ולא יקנה ללקוחות כל זכות להנחה ו/או הטבה במסגרתו. בעניין זה, ללקוחה לא תהיה כל טענה כנגד האתר בגין פקיעתו של קוד הקופון.

  7. הרכישה עם קודי קופון והשימוש בהם תהיה בכפוף לתקנון זה.

  8. מימוש קוד קופון יתבצע באמצעות הזנת קוד הקופון במקום המיועד בעמוד הרכישה באתר. ההנחה שמקנה קוד הקופון תוצג באופן אוטומטי לאחר הזנת קוד הקופון.

  9. במקרה של ביטול עסקה של מוצר שנרכש באמצעות שימוש בקוד קופון, ההחזר הכספי שיוחזר ללקוחה, ככל שעומדת לה הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש קוד הקופון), ובכפוף למדיניות הביטול שלהלן.

  10. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן ו/או לבטל לאלתר, ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את קוד הקופון ו/או תוקפו ו/או שיעור ההנחה שמקנה קוד הקופון ו/או תנאי השימוש בקוד הקופון, באמצעות פרסום הודעה באתר ו/או בתקנון. הודעה כאמור תשמש הודעה מספקת, וללקוחות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין האמור לעיל.

  11. ניתן לפנות לאתר בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע לקודי הקופון ו/או מימוש קודי הקופון, באמצעות פרטי ההתקשרות המצוינים בסוף התקנון.

 7. מדיניות אספקה:

  1. הזמנות שבוצעו באתר יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:

   1. תוך 14 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית או באמצעות נקודות איסוף;

   2. איסוף עצמי יעשה מירושלים בתאום מראש.

״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

 1. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.

 2. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.

 3. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

 4. במידה והלקוחה לא תהיה נוכחת בביתה בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוחה.

 5. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

  1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

  2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;

  3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

 6. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:

  1.  כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;

  2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר ו/או נקודות האיסוף;

  3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

 1. מדיניות החזר, החלפה וביטול הזמנות:

  1. בקשה להחזר, החלפה או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

  2. החזר, החלפה או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום בלבד לאחר קבלת הלקוחה את ההזמנה ובכפוף להוראות סעיף זה.

  3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצעה הלקוחה את ההזמנה.

  4. לא ניתן לקבל החזר כספי או שובר זיכוי לרכישה באתר ו/או זיכוי לרכישה באתר בגין פריט שלא שולמה בגינו תמורה כספית (כגון מתנה או רכישה באמצעות שובר מתנה ו/או שובר פיצוי).

  5. במידה וההחזר, ההחלפה או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, החלפה או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

  6. החזרה, החלפה או ביטול יאושרו לאחר שהלקוחה תקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

  7. במקרה שהחזר, החלפה או ביטול נעשו מפני שהלקוחה התחרטה (ולא עקב פגם) ואושרו על ידי האתר:

   1. על הלקוחה להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבלה אותו;

   2. המוצר לא נפגע ו/או נפגם;

   3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

   4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוחה;

   5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

  8. במקרה של בקשה להחלפת מוצר, העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר ושליחתו מחדש של מוצר אחר תחולנה על הלקוחה.

  9. במקרה של בקשה להחזר או החלפה או ביטול של מוצר שנרכש באמצעות שימוש בקוד קופון, ההחזר הכספי שיוחזר ללקוחה, ככל שעומדת לה הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש קוד הקופון).

  10. ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנעשתה במבצע, לדוגמה, רכישת מוצר אחד וקבלת השני במתנה, יתאפשר בתנאי שהלקוחה החזירה את כלל המוצרים שנרכשו במבצע – כלומר את המוצר שעבורו שילמה ואת ההטבות הנלוות. ביטול העסקה כאמור יתבצע בכפוף להוראות ביטול עסקה המצוינות לעיל.

  11. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.

  12. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוחה ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוחה את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוחה לא תקבל החזר כספי ויהיה באפשרותה לבקש את שליחת המוצר חזרה אליה בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

  13. האמור בתקנון ובסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 2. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט שבמחוז המרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

 3. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

  1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 4. אחריות האתר:

  1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.

  2. מוצרים מסוימים באתר עשויים להכיל בדים אלרגנים (כגון בדי לטקס וכדומה), יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בו. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מלבישת המוצר ולפנות מיד לרופא.

  3. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוחה. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.

  4. מוצרים מסוימים המופיעים באתר מיוצרים ו/או מיובאים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או יבואן פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.

  5. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (כגון טיפול במוצר, הוראות כביסה, תחזוקת המוצר, הוראות בטיחות ואזהרות, הוראות שימוש וכד') והאחריות הינה על הלקוחה. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק כתוצאה משימוש לא סביר במוצרים, כגון חשיפת המוצר לחומרים כימיים, חומרי ניקוי, כלור, טמפרטורות קיצוניות, לחות וכל מה שעשוי לפגוע במוצר.

  6. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשות ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתה ואחריותה הבלעדית של הגולשת באתר.

  7. האתר ממליץ לגולשות באתר לנהוג כצרכניות נבונות וזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

  8. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

  9. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  10. השימוש באתר ייעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של כל גולשת. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותה המלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולשת. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

 5. מדיניות פרטיות:

  1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.

  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

   2. תפעולו התקין של האתר;

   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;

   6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

   7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

   8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;

   9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

  3. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

  4. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

   2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;

   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;

   5. אם תפרי את התקנון של האתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

   6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

   7. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים.

כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;

 1. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

 2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 1. שיפוי:

  1. על הגולשת לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

 2. שונות:

  1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

 3. צרו קשר:

  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם את סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פני אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר אלינו:

דוא"ל:

Info@zohar-ariel.com

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מאי 2023

bottom of page